Visionen

Baptistkyrkan är en relationsbaserad församling som med Jesus i centrum vill fördjupa vår relation till Gud, till varandra och till människor i vår närhet. Genom bön, bibelläsning och samtal om tro och tvivel vill vi söka Guds vilja med våra liv. 

Ett fönster i halvcirkelform.
Stora glasfönstret i kyrksalen

Vår längtan är att fler ska lära känna Jesus Kristus och vilja leva i hans kärlek och försoning. Vi vill som församling vara en betydande Kristuskraft i Uppsala, och med Andens hjälp söker vi helhet, närhet, medvetenhet och öppenhet för oss som individer och för vårt samhälle. 

Här finns en plats för alla. Vi ser på varandra som värdefulla gåvor som är till för att hjälpa varandra att växa i kärlek och lärjungaskap i vardagen.

”Jesus sade:  ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matteusevangeliet 28:18–20

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Johannesevangeliet 13:34–35