Församlingens historia

Den 2 september 1859 går Anna Helena Sjölin ner i Fyrisån.
Sommarvärmen har dröjt sig kvar i det 70 cm djupa vattnet vilket gör att en behaglig känsla sprider sig i kroppen. Det är inget vanligt sensommardopp hon tänker företa sig, utan hon är på väg att göra ett omvändelsedop. Hon vänder sig om och tittar mot åkanten där en skara människor står och iakttar henne med spänd förväntan. Det känns skönt att veta att hon inte är ensam. Anders, hennes man, hade några månader tidigare låtit döpa sig i Stockholm av självaste ledaren för baptismen i Sverige, Anders Wiberg.

En målning med personer vid en strand som döps i vattnet.
Målningen ”Les Baptistes” av Gustaf Cederström
Målad 1886 vid Krusenbergs Herrgård

Hon är nu framme vid baptistpastorn i Kårsta församling P U Wallenberg som tar emot henne med ett leende. Han sträcker upp sin högra hand och säger: ”På min mästares befallning och på vår gemensamma bekännelse döper jag dig Anna Helena Sjölin till Kristus, i Faderns, Sonens och Den heliga Andens namn.” Hon känner hur vattnet omger henne när Wallenberg sänker ner henne och lika snabbt för upp henne till ytan igen. Väl uppe vid åkanten blir hon omhändertagen av sin man och sina övriga trossyskon.
Hon är väl medveten att hon har gjort en illegal handling. Några år tidigare hade en av ledarna för rörelsen, Fredrik Olaus Nilsson blivit landsförvisad för att ha spridit denna ”villolära” och många kvinnor och män har stått ut med hot, våld och fängelse för sin övertygelse skull. Enligt de svenska religionslagarna är det förbjudet att samlas till gudstjänst, ta nattvarden eller gifta sig utan en prästs närvaro och godkännande i alla fall om du är svenska medborgare. Den baptistiska rörelsen sprids snabbt och gör att lagförslaget om en uppluckring angående regleringen kring religiösa sammankomster går igenom 1861. Samma år bildas Uppsala baptistförsamling av makarna Sjölin och fyra andra personer.

Uppsala Baptistförsamling firar 150 år och vi vill inspirera vår omgivning till att förverkliga sina drömmar genom att visa på exempel från vår historia. Anna Helena Sjölin följde sin dröm när hon anslöt sig till och grundade Uppsala baptistförsamling. Tillsammans var hon med och formade villkoren för dagens samhälle genom att kämpa för religionsfriheten. Under de 150 år som gått har församlingen verkat i Uppsala och bidragit till stadens kultur och – samhällsliv men även i andra länder. Välkommen till oss så berättar vi mer om de första baptisterna och församlingens verksamhet mellan åren 1861 – 2011.

Texten är skriven av Emelie Lau till jubileumsåret 2011. Fri att tro var ett historiskt projekt i samband med Församlingens 150 års jubileum och gjordes i samarbete med Folkrörelsearkivet i Uppsala Län.

För ytterligare fördjupning läs här