Händer som formar ett hjärta mot en trädstam

Mission

Församlingen har en lång historia av utlandsmission i såväl Afrika som Asien. Vi stödjer fyra stycken projekt med 10 000:- var årligen.

2023 stöttar vi:


Chinland, Myanmar via Chinland Development and Research Society

Vi stöttar genom CDRS utbildningar i Demokrati och Mänskliga rättigheter i Chin State, Myanmar. Under 2021 gjordes en riktad insamling till humanitär hjälp för internflyktingar i och med den militärkupp som ägde rum. Gå till CDRS.se för mer information


Bibelöversättning genom Folk och Språk (Wycliffe International)

Här stöttar vi Susanne och Kari Valkamas arbete med att översätta bibeln till Okaspråket, ett minoritetsspråk i Sydostasien. För närvarande arbetas det för fullt med Gamla Testamentet. Vill man veta mer kan man läsa på Folk och Språks hemsida

Utbildning av pastorer i Syrien vid Near East School of Theology genom Equmeniakyrkan

Near East School of Theology grundades 1932 i Beirut och utbildar framförallt pastorer från protestantisk och evangelisk kyrkotradition. Man utbildar pastorer från hela Mellanöstern. N.E.S.T är också hem åt en lokal församling som har gudstjänst på söndagar i Kapellet. Mer information hittar du på Equmeniakyrkans hemsida


Gatubarnsprojekt i Kongo-Brazzaville genom Equmeniakyrkan

Vi stöttar ett projekt i Kongo-Brazzaville där barn från gatan får en fristad i väntan på familjehemsplacering som drivs av Plateauförsamlingen. Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida.