Barn, Unga och familjer i Baptistkyrkan

Alla åldrar gudstjänst

Det finns olika sätt att fira gudstjänst och formerna och uppläggen är många. Vid några tillfällen under hösten kommer vi att ha ”alla åldrar gudstjänst”. Det är söndagar då vi testar olika sätta att fira gudstjänst på.

Skriv gärna in dessa tillfällen i kalendern: 20 okt, 10 nov, 8 dec.

Om du har några funderingar kontakta pastor Emelie

Samling för barn under gudstjänsttid

Vi har som målsättning att erbjuda något för barnen på söndagar. Ibland är det en samling som är lik söndagsskola och ibland får det vara med i gudstjänsten. Det finns en lekrum i församlingsvåningen och en lekhörna i kyrksalen.

Kontakta pastor Emelie om ni som familj har några funderingar eller planerar att komma en söndag och undrar kring upplägget.

Samling för tonåringar och unga vuxna

På torsdagar kl 18:00- ca 20:30 med start 19 september så är det Mat och Prat. Här samlas människor i olika åldrar för att dela gemenskapen vid middagsbordet. Kl 19 så fortsätter kvällen med en samling som inriktar sig på hur det är att vara kristen med titeln Jag vill följa Jesus, men hur då?!.

Om du har några funderingar kontakta pastor Emelie