Vi rekryterar!

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 maj, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi söker personal

Uppsala Baptistförsamling söker
2 pastorer/evangelister/diakoner
på heltid/deltid, sammanlagt 125%

Om oss

Uppsala Baptistförsamling har verkat i centrala Uppsala sedan 1861, ursprungligen med anknytning till Svenska Baptistsamfundet men idag till Equmeniakyrkan. Vi har ca 110 medlemmar, flera helt nya, många riktigt gamla och med en kärntrupp på ca 30 medlemmar som är i ideell tjänst. Vi har just nu en anställd administratör på deltid. Vår kyrka ligger mitt i centrala Uppsala, intill centralstationen och med närhet till många lägenheter, bl.a. ett stort nybyggt bostadsområde.

Eftersom vi till medlemsantalet är en liten församling är krismedvetenheten hög men vi har under flera år gått igenom en förändringsprocess och nu beslutat att ta nya tag och göra en satsning både på att mer fokuserat sprida evangelium samt anställa en eller två personer som tillsammans med oss ska verka för Guds rike i Uppsala. Vi gör detta för att vi upplever att Gud inte släpper taget om oss och om den stora fina gamla kyrka vi fått att förvalta. Vi går i tillit och tro och har genom gåvor och löftesoffer en ekonomiskt tryggad plan för åtminstone fem år framåt.

Som församling utvecklar vi våra gudstjänster och samlingar med fokus på enkelhet, inriktning mot bön, delaktighet och ett djupare liv i Kristi efterföljd. Detta innebär att vi är många som tjänar med de gåvor vi har och vi hjälps åt att leda samlingar, undervisa, predika och ta ansvar för bön och lovsång, att knyta kontakter med nya människor och visa omsorg om och besöka våra gamla medlemmar.  Detta kommer vi att fortsätta göra även när vi anställt mer personal.

Vår verksamhet i nuläget består av möte varje söndag kl. 11, bibelsamtal och bön varje onsdag kl. 18.30, vardagsgemenskap med mat och prat varannan torsdag kl. 18, en nystartad söndagsskola, ekumeniska dagledigträffar varannan onsdag samt då och då öppen kyrka med café, samtal, förbönsmöjlighet samt ibland loppis eller musikunderhållning. Sommargudstjänster har vi i många år haft gemensamt med Frälsningsarmén.
På påskdagen hade vi glädjen att få döpa två personer till Kristus. Den 8 maj har vi tillfälle att välkomna nya medlemmar. Vi önskar kunna ha kyrkan öppen i högre grad, starta lärjungaträning samt dra igång Alphakurs igen.

I våra årsmöteshandlingar beskriver vi oss själva som en församling som söker Guds vilja genom bibelordet och bönen och som strävar efter ett liv tillsammans med Jesus, med Herren i centrum. Den verksamhet vi bedriver syftar till att utveckla vår tro och vårt lärjungaskap för att bättre kunna utrustas till att vara vittnen för Jesus i vår vardag samt att växa tillsammans som Kristi kropp.

Om tjänsten/tjänsterna 

Tjänstebeskrivning kommer att formas utifrån vem du är och de gåvor du har samt utifrån den önskan vi som församling har att bli rustade för mer utåtriktad tjänst i Uppsala. Behoven inåt i församlingen handlar om att ta emot nya och leda oss alla närmare Kristus. En av tjänsterna kommer också att innebära ett föreståndarskap. Vi önskar rekrytera två personer enligt biblisk princip och det är viktigt för oss att både vi och våra anställda upplever sig som en del av ett team där alla strävar mot delaktighet, öppenhet och ansvarsfördelning.   

Du som söker tjänst

 • lever med missionsbefallningen i ditt hjärta
 • vill bo och arbeta för Guds rikes utbredande i Uppsala
 • är beredd att tillsammans med oss växa till i tro, gåvor och tjänst
 • har lätt att bygga och bevara relationer och du finner glädje i att hjälpa människor att komma närmare Herren
 • håller gärna själavårdande samtal och förbön för behövande
 • är villig att bära vår församling och vårt samhälle i bön
 • tror på, predikar och lever av Guds ord
 • har erfarenhet av utåtriktat kristet arbete och gärna pastors-, evangelist-, diakon-, ungdomsledarutbildning eller liknande

I ansökan önskar vi få

 • en beskrivning av dig själv, dina utbildningar och tidigare arbetslivserfarenheter samt det du uppfattar att du kan och vill bidra med till vår gemenskap 
 • önskemål om omfattning för tjänsten
 • uppgifter på personer som vi kan kontakta för att få referenser
 • löneanspråk

Vi kommer att behandla dina personuppgifter med största sekretess!

Ansökan vill vi ha senast den 23 maj per e-post till:
martin.naylor2[at]telia.com  (byt ut [at] mot @)

Skriv i ämnesraden: ”Ansökan tjänst”
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde i augusti/september eller enligt överenskommelse