Retreat söndagen den 21 april kl 10:30-15:00.

två ljus som brinner

Evigt trofast visar jag dig min kärlek.

Välkommen till en tyst retreat i Baptistkyrkan. Vi startar med fika tillsammans och därefter går vi in i bön och tystnad.

Tystnaden varar i fyra timmar och ger oss en möjlighet att i vårt inre komma närmare Herren. Under lunchen äter vi i tystnad till musik. På slutet väljer du om du vill lämna kyrkan och bevara tystnaden eller om du vill bryta tystnaden tillsammans under ett eftermiddagsfika. För den som behöver ges möjlighet till själavård under retreaten av pastor Emelie Lau.

Schema:

10.30 Fika och prat, introduktion

11.00 Första bönen i kyrksalen

–Här finns tillfälle till samtal med pastor

12.00 Middag under tystnad och musik

–Här finns tillfälle till samtal med pastor och promenad

13.30 bön i kyrksalen

–Här finns tillfälle till samtal med pastor

14.30 bön i kyrksalen

14.45 möjlighet att gå hem i tystnad eller fika och samtala

Anmälan senast den 17/4 till pastor@baptistkyrkaniuppsala.se. Kostnad: 50 kr för mat och fika. Betalas på plats.

Varmt välkomna önskar Mariette Manktelow, retreatledare och Emelie Lau, pastor