Påskdagen 2020

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Predikan av Siegmar Piper

Kära syskon, kära vänner!

Vi lever i märkliga tider. Coronaviruset påverkar oss alla oavsett om vi är infekterade eller inte. Medan jag skriver de här raderna, sitter jag själv hemma och känner mig lite ensam. Halva tiden jobbar jag hemma för att minska risken för smitta. Det kan gå flera dagar innan jag får träffa en människa ansikte mot ansikte och kanske kan få växla några ord med honom/henne. Tack och lov finns det telefon.
Situationen med alla nyheter kring Corona är som aldrig förr. Hela världen lider och sitter i bästa fall hemma. Världsekonomin är drabbad. Hur ska det gå?

Bibeltext: Joh 20:1-23

’Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.« Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: »Varför gråter du, kvinna?« Hon svarade: »De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.« När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: »Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?« Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: »Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.« Jesus sade till henne: »Maria.« Hon vände sig om och sade till honom: »Rabbouni!« (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: »Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.« Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.« ’ Johannesevangeliet 20:1-23

Johannes 20:1-23 https://my.bible.com/bible/154/JHN.20.1-23

Vid den tomma graven

Den morgonen är hon två gånger vid graven.

  • Första gången, medan det var mörkt var hon där med några andra kvinnor (jag refererar också till de andra Evangelierna)
  • Hon såg att stenen var borta och att Jesu kropp inte fanns där inne, då sprang hon till lärjungarna och berättade att graven var tom.
  • Nu sprang Petrus och Johannes dit, den andra gången, medan Maria från Magdala följde efter långsammare,
  • De två männen undrade vad som hänt och gick sedan hem igen.
  • Men Maria var inte färdig. Hon grät, hon var förtvivlad men hon stannade där, hon gav inte upp, även om hon inte förstod situationen.
  • Hennes tro uttrycktes i hennes trofasthet.

Marias möten med den uppståndne Jesus

Guds ord om uppståndelsen, om att Jesus lever, hade inte nått fram till lärjungarna. Trots att Maria från Magdala inte fattade, inte kunde begripa någonting, så gav hon inte upp, hon lutade sig igen in i graven och då fick hon se två änglar.
De frågade henne:” Varför gråter du?”
Maria registrerar inte riktig att det rör sig om Guds änglar, mekaniskt svarar hon istället: ”De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.”
Då ser hon en manlig gestalt bakom sig. Hon hör en röst, som ställer frågan igen till henne: ”Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon antog att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: ”Om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.”
Jesus sade till henne: ”Maria.” Då vände hon sig om och sade på hebreiska: ”Rabuni”- det betyder mästare eller lärare.
Ett personligt möte med den uppståndne Jesus gör skillnad.
Maria från Magdala var den förste människan som såg Jesus efter hans uppståndelse
(Mark 16: 9). Hon fick förkunna för lärjungarna: ”Kristus är uppstånden!”
Men lärjungarna svarade då inte: ”Ja, han är sannerligen uppstånden.” De var fyllda med otro (Mark 16: 11).

MEN SEDAN HÄNDE NÅGONTING


Senare den dagen visade sig Jesus för lärjungarna, han andades på dem och sade: ”Tag emot den helige Ande!” (Joh 20: 22b). När Gud skapade den första människan, Adam, så står det i 1 Mos 2: 7: ”Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsanden i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.”

Lärjungarna får uppleva pånyttfödelsen

När Adam och Eva syndade, så dog de i samma ögonblick i sin innersta människa. Det gudomliga i dem (Guds medvetenhet) dog. När Jesus blåste in livsanden i lärjungarna, så var detta samma ande som uppväckte honom från de döda (Rom 8: 11). Den här livsanden har övervunnit all synd, alla sjukdomar, all ondskan och själva döden.

JESUS KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Vi ber


Tack Jesus att du uppstod från de döda. Tack att du gav oss ditt uppståndelseliv. Tack att den Helige Ande bor i oss. Herre hjälp oss att klara den här aldrig tidigare upplevda tid. Jesus, du har övervunnit varje sjukdom. Du har övervunnit Corona. I Jesu namn binder vi Coronaviruset i våra liv. Vi ber att våra celler inte samarbetar med Coronaviruset.
Amen

Välsignelsen


Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faders och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Den tomma graven

JESUS KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Glad Påsk!!!
Hälsningar Siegmar Piper