Jakob

Hand som ska vända blad i en bibel.

Början i Moderlivet

1 Mosebok 25: 21-26
Ett par önskade sig ett barn, men det verkade inte fungera. Då bad de till Gud och Gud bönhörde
dem.
– Gud hör oss när vi ber, Han är bara en bön långt borta.
Hustrun blev havande.
En vacker dag upptäckte hon att något, någon eller några sparkade i hennes mage. Det var mera än
vad hon hade förväntat sig.
Hon frågade Gud och Gud svarade:
Vers 23 ”Två folk finns i ditt moderliv, två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket
ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre.”
Den här predikan handlar om Jakob, Esau och fler.

Rebecka, som kvinnan heter, födde tvillingar, Jakob och Esau.
Esau kom först. Hans kropp var full med hår. Sen kom Jakob. Han höll med handen sin brors häl.
Namnet Jakob betyder på hebreiska ”den som håller i hälen”, men även ”den som bedrar”

Barn- och ungdomsåren

1 Mos 25: 27-28

Pojkarna växte upp:
Esau blev en skicklig jägare, favoriserad av sin pappa.
Jakob stannade mest hemma hos mamman och höll på med matlagning bland mycket annat. Han
blev favoriserad av mamman.
– Isak och Rebecka begår ett misstag när var och en av dem favoriserar ”sitt” barn i stället för
att behandla dem som ”våra barn” och behandla dem lika.

Esau säljer sin förstfödslorätt

Varför är kronprinsessa Viktoria kronprinsessan? Pga hennes förstfödslorätt.
Mos 25: 29-34
29 En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken, alldeles utmattad. 30 Han
sade till Jakob: ”Låt mig få äta av det röda, det röda där, för jag är helt utmattad.” Därav fick han
namnet Edom. 31 Men Jakob sade: ”Sälj först din förstfödslorätt till mig.” 32 Esau svarade: ”Jag håller
ju på att dö. Vad ska jag då med förstfödslorätten till?” 33 Jakob sade: ”Ge mig din ed på det först.”
Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. 34 Och Jakob gav honom bröd och
linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt.
Esau föraktade sin förstfödslorätt. Enligt 5 Mos 21: 15-17 fick den förstfödde ett dubbelt arv.
Hos Gud är Jakob den förstfödde, det andliga kommer före det naturliga.
400 år senare fick Mose ett uppdrag att gå till den egyptiska faraon:

2 Mos 4: 22


22 Du ska säga till farao: Så säger Herren: Israel är min förstfödde son, 23 och jag har sagt till dig:
Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du vägrade att släppa honom, och därför
ska jag döda din förstfödde son.”

2 Mose 4:22

Jakob är Israel och Israel är Guds förstfödde bland alla människor. I NT används detta ord om Jesus, han var Marias förstfödde

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste

Kolosserbrevet 1:15-18

så att sonen blir den förstfödde bland många bröder

Rom 8:29b

Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.
Vi alla, som har gjort Jesus till vår Herre, är nya skapelser, skapade i Kristus Jesus.

Heb 1:6

Hans (Guds) verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska
vandra i dem.

Ef 2:10
 • Vi är skapade i den förstfödde Jesus Kristus, oavsett om du är nummer ett, två eller fem bland dina syskon
 • Hos vår himmelske Far kommer ingen till korta.

En annan dimension i att Esau föraktade sin förstfödslorätt – Sin gudsgåva

 • Ett kortsiktigt tillfredställande av sina begär
 • Han gav bara efter
 • Jämförbar med den korta njutningen av synden som kan förstöra mycket
 • Att vi är förstfödda innebär också en förpliktelse. Egentligen får vi inte uppföra oss hur som helst.
 • Det är viktigt att vi i hjärtat bestämmer oss i förväg att inte synda.

Jakobs bedrägeri – Isak välsignar Jakob

När Isak hade blivit gammal och hans ögon var så svaga att han inte kunde se, kallade han till sig sin äldste son Esau och sade till honom: ”Min son.” Han svarade honom: ”Jag är här.” Då sade han: ”Jag är gammal och vet inte när jag ska dö. Ta därför dina jaktredskap, ditt koger och din båge, och gå ut i markerna och skjut något vilt åt mig. Laga sedan åt mig något gott som jag tycker om och bär in det till mig, så att jag får äta och sedan välsigna dig innan jag dör.” Rebecka hörde vad Isak sade till sin son Esau. När Esau gick ut i markerna för att skjuta något vilt att ta hem, sade Rebecka till sin son Jakob: ”Lyssna! Jag hörde din far säga till din bror Esau: Skaffa något vilt och laga åt mig något gott som jag kan äta. Sedan ska jag välsigna dig inför Herren innan jag dör. Hör nu på mig, min son, och gör som jag säger. Gå till hjorden och hämta två fina killingar, så ska jag laga något gott av dem åt din far, något som han tycker om. Den ska du bära in till din far så att han får äta den och sedan välsigna dig innan han dör.” Men Jakob sade till sin mor Rebecka: ”Min bror Esau är ju hårig, och jag är slät. Tänk om far rör vid mig? Då blir jag en bedragare i hans ögon och drar förbannelse över mig i stället för välsignelse.” Men hans mor sade till honom: ”Den förbannelsen får komma över mig, min son. Hör bara vad jag säger och gå och hämta killingarna åt mig.” Då gick han och hämtade dem och tog dem till sin mor, och hon lagade en god rätt som hans far tyckte om. Sedan tog Rebecka fram sin äldste son Esaus högtidskläder, som hon hade inne hos sig, och satte dem på sin yngste son Jakob. Med skinnen från killingarna täckte hon över hans händer och den bara delen av hans hals. Sedan gav hon sin son Jakob den goda rätten och brödet som hon hade gjort i ordning. Han gick in till sin far och sade: ”Far.” Han svarade: ”Vad vill du? Vem är du, min son?” 19 Jakob sade till sin far: ”Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sade till mig. Sätt dig upp och ät av mitt vilt, så att du kan välsigna mig.” 20 Men Isak sade till sin son: ”Hur kunde du finna det så snart, min son?” Han svarade: ”Herren din Gud sände det i min väg.” Då sade Isak till Jakob: ”Kom hit, min son, och låt mig få röra vid dig och känna om du är min son Esau eller inte.” Jakob gick då fram till sin far Isak, och han rörde vid honom och sade: ”Rösten är Jakobs, men händerna är Esaus.” Han kände inte igen honom, för händerna var håriga som hans bror Esaus händer. Han tänkte nu välsigna honom, men så frågade han: ”Är du verkligen min son Esau?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Bär hit maten, min son, så att jag kan äta av viltet och välsigna dig.” Jakob bar fram den till honom och han åt. Och han räckte honom vin och han drack. Sedan sade hans far Isak till honom: ”Kom hit och kyss mig, min son.” När han då gick fram och kysste honom, kände han lukten av hans kläder. Han välsignade honom och sade: ”Doften av min son är som doften av en mark som Herren har välsignat. Gud ska ge dig av himlens dagg och av jordens fruktbarhet, säd och vin i riklig mängd. Folk ska tjäna dig och folkslag ska falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad vare den som välsignar dig!”

1 Mos 27:1-29

Jakob lurade sin far och sin bror med sin mors hjälp.
Rebecka hade fått ett ord från Herren. Hon visste att Gud skulle låta Abrahams och Isaks välsignelse
föras vidare med Jakob och inte med Esau.
Hon kände till Guds plan, men litade inte på Gud. Hon var så rädd att Isak skulle begå ett misstag.
Gud hade tidigare och senare talat till Isak, han skulle ha ingripit, men Rebecka litade inte på Gud.
Hon såg situationen och ville med mänskliga medel åstadkomma Guds plan

 • Är vi alla inte ibland som Rebecka? Att vi av rädsla försöker ta kontrollen i stället för att vänta på Guds ingripande?
 • Världen är full med kristna som ha blivit sårade av kontroll och missbruk i församlingen
 • Guds verk kan bromsas av våra ambitioner. Vi ser på omständigheter, tappar tålamod…. Men Gud är trofast och håller sitt ord.

Det hela har konsekvenser. Vi hör ingenting längre om Rebecka. Däremot lever Isak fortfarande, 20 år senare

 • Jakob bedrar sin pappa, kläderna är de rätta, men innehållet är fel.
 • Mer än 7 år senare ville Jakob gifta sig med sitt livs stora kärlek, den vackra Rakel.
 • Bröllopsnatten börjar med rätt brudklänning, men innehållet i klänningen är helt fel. Jakob bedrar och bli bedragen. Istället för sitt livs stora kärlek får han hennes mindre attraktiva syster Lea som han inte älskar

Synden kan få makt i våra liv. Därför är det viktigt att vi erkänner och bekänner inför den levande
Guden våra synder, då är han enligt 1 Joh 1: 9 trofast och rättfärdig och förlåter oss våra skulder och
renar oss från all synd. Jesus kom för att förstöra djävulens verk i våra liv.
Esau kommer hem, fattar att Jakob har bedragit honom, blir riktig arg och planerar att döda Jakob.
Jakob är tvungen att fly. Han är fortfarande ogift och ska skaffa sig en hustru. Detta är ett välkommet
tillfälle att skicka Jakob iväg till Haran, till sin morbror Laban i staden Haran (dagens Altinbasak i sydöstra Turkiet, nära syriska gränsen, ca 1000 km från Beersheba).

Jakobs dröm

Första natten ute på vägen somnar Jakob och har en dröm:

1 Mos 28: 12 – 19

Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och
Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, HERREN stod ovanför den och sade: ”Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr
och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till
detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag
visste det inte.” Han greps av fruktan och sade: ”Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja,
här är himlens port.” Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste
den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Betel betyder Guds hus

1 Mos 28:12-19

Genom Jakob och hans söner började Guds sitt första förbundsfolk.
Ca 2000 år senare börjar Gud sitt andra förbundsfolk genom Jesus Kristus. I Joh 1: 51 säger Jesus till den skeptiske Natanael, som han kallar för ”den rätte israeliten”: ”Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

I Jakobs dröm är Gud / Jesus uppe, i Joh 1: 51 är Jesus nere. – Jesus har tagit en tjänares gestalt och blivit människa.

Vad betyder det att Guds Änglar stiger upp och ner mellan himmel och jord?

 • En öppen himmel
 • Under och Mirakler av ovanligt slag
 • Änglar som omsätter Guds vilja i Handling
 • I Jesu liv, överallt helar och befriar han människor, gör ovanliga under, matar 5000 män + kvinnor och barn

Jakob i Haran

Jakob hamnar i Haran som flykting, med bara det han har på kroppen, med ingenting. Hans morbror Laban tar hand om honom
Jakob får mat och logi och arbetar hos Laban.
Jakob bildar en familj med Rakel, Lea och deras tjänsteflickor Bilha och Silpa. De två systrarna konkurrerar med varandra. Bibeln är ärlig. Bigami är inte så bra. Bara Lea födde 6
pojkar och en dotter. När Rakel har fött sin förste son Josef ville Jakob återvända till sitt hemland.
Stämningen från Labans och hans söners sida hade förändrats.

Genom drömmar och visioner blir Jakob rik

Jakob kom överens med svärfar Laban om att alla fläckiga, spräckliga och strimmiga boskap, getter och får skulle tillhöra honom. Laban tar först ut alla de fläckiga, spräckliga och strimmiga djuren.
Jakob påverkade detta med Guds hjälp. Jakob föreställde sig att de enfärgade djuren var fläckiga, spräckliga och strimmiga. Så fick de i verklighet fläckiga, spräckliga och strimmiga avkomma. Jakob jobbade ihop med Guds rikes principer. Tro betyder också att se det Gud har lovat med sina inre ögon. Det man inte kan se med sina naturliga ögon.
Jakob berättar detta för sina hustrur i 1 Mos 31: 6-13

Ni vet själva att jag har tjänat er far med all min kraft. Ändå har er far lurat mig och ändrat min lön tio gånger, men Gud har inte tillåtit honom att göra mig något ont. När han sade: De spräckliga skall vara din lön, då fick hela hjorden spräcklig avkomma. Och när han sade: De strimmiga skall vara
din lön, då fick hela hjorden strimmig avkomma. Så har Gud tagit er fars boskap och gett den åt mig. När parningstiden för småboskapen kom, hade jag en dröm. Jag lyfte min blick och fick se att hannarna, som betäckte småboskapen, var strimmiga, spräckliga och fläckiga. Och Guds ängel
sade till mig i drömmen: Jakob! Jag svarade: Här är jag. Då sade han: Lyft blicken och se hur alla hannar som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot dig. Jag är Betels Gud. Det var där du smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu
upp och drag ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland.”

1 Mos 31:6-13

Jakobs hemresa

Jakob flydde med allt han ägde, med all småboskap, utan att Laban visste om detta. Först tre dagar fick Laban veta detta.
Efter 7 dagar hann Laban ikapp dem (kanske efter 120km?)
Men Gud beskyddar Jakob med allt han ägde.
Gud talar till Laban i en dröm 1 Mos 31: 24 att inte göra något ont mot Jakob. Rakel hade stulit sin fars husgudar. Vi vet inte om det bara var hämnd eller om hon hade en religiös bindning till dem. Hon dolde dem i kamelsadeln och satte sig på det

 • Vi kan inte dölja något för Gud
 • Hans helighet kommer att avslöja och rena och helga oss
 • Hans mål är att vi har ett rent hjärta

Jakob ska möta Esau

Något som Jakob hade förträngt i 20 år, hans trasiga förhållande till Esau
Jakob tänker strategiskt. Han får höra att Esau är på väg med 400 man.
Han fixar en stor gåva till sin bror.
Han delar upp lägret i olika grupper.
Han grips av ångest 1 Mos 32: 7.

I den nödsituationen ber Jakob

Och Jakob bad: ” HERRE, min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, HERRE, du som sade till
mig: Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt så skall jag göra dig gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna
Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig undan min bror Esaus hand, för jag är rädd att han kommer och dödar mig, ja, också mödrar och barn.
Du har själv sagt: Jag skall göra dig mycket gott och låta dina efterkommande bli som havets sand, omöjliga att räkna.

1 Mos 32:9-12

Jakob kämpade med Gud

Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: ”Släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp.” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Då sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Jakob”. Han sade: ”Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” Och Jakob frågade: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel (=Guds ansikte), ty han tänkte: ”Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.”

1 Mos 32:22-32

Jakob fruktade sin bror och hade ett dåligt samvete för att han hade syndat mot honom.

Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss, HERREN, härskarornas Gud, HERREN är hans namn. Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud.

Hosea 12:4-6

Jakob vann hos Gud, inte med köttets kraft (som han hade hittills kämpat med), utan genom att gråta och be om nåd. Jakob fick ett nytt namn, Israel = Han kämpar med Gud, och med namnet en annan identitet.
Med Jakob började Gud Gamla förbundets folk. Alla löften som Abraham och Isak hade fått gällde nu Jakob, hans 12 söner och deras avkomma.
Gud hjälpte Jakob med Esau. Jakob kom så småningom hem till sin faders tält. Ur Jakob kom Juda. Ur Juda kom Jesus som människa. Ur Jesus kommer hans församling.
Jesus kämpade åt oss. Inte mot Gud i himlen utan mot den här världens furste. Jesus vann. Jesus
besegrade djävulen och krossade syndens makt.
Om vi med ett ödmjukt hjärta ber om nåd får vi nåd från den Allsmäktige.
Korsets kraft är vår styrka. Vi kan bli födda på nytt. Vi får en ny identitet som Guds barn, Guds folk. I Kristus Jesus är vi förstfödda.
Om vi bekänner Honom som Herre i våra liv.
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar
oss från all orättfärdighet.

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står
skrivet: ”Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”
Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Gal 3:13-14

Den välsignelse som Jakob kriminaliserade sig för, den välsignelsen plus Guds Helige Ande tillhör oss.
I Jesu Kristi Namn
Amen!

Siegmar Piper