Inget mat och prat denna vecka

Vi har tyvärr fått ställa in mat och prat den 30/11 pga sjukdom