Att förvalta sina gåvor

Bibel med en hand som vänder blad

Jag har tidigare predikat några gånger över Apostlagärningarna, sedan gav jag mig i kast med en profet, Jona, och nu är det dags för Jesusord och vi ska titta på en liknelse.

’För’ När de hörde detta, berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Han sade: ”En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss. Men han fick sin kungavärdighet, och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer. Den andre kom och sade: Ditt pund har gett fem pund till. Kungen sade till honom: Du skall härska över fem städer. Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, se här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk av fruktan för dig, eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sade till honom: Efter dina egna ord skall jag döma dig, du onde tjänare! Du visste att jag är en sträng man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du inte in mina pengar i en bank, så att jag kunde få ut dem med ränta när jag kom tillbaka? Och till dem som stod bredvid sade han: Ta ifrån honom hans pund och ge det åt den som har tio pund. Ja, jag säger er: Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. De sade: Herre, han har redan tio pund. Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon.” Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. ’ Lukasevangeliet 19:11-28 https://my.bible.com/bible/160/LUK.19.11-28

Texten börjar med dessa ord ”När de hörde detta, berättade Jesus ännu en liknelse”. Hört vadå? Jesus är på väg till Jerusalem och har kommit fram till Jeriko. Där ser han en man vid namn Sackeus och talar med honom. Alla hör detta samtal vilket leder till liknelsen. Sackeus var en rik tullchef i stan och då känd som en som arbetade för romarna.

Den allmänna uppfattningen på denna tid var att en politisk/militär frälsargestalt skulle komma och kasta ut romarna och sedan upprätta ett fridsrike. Jag tror inte det fanns någon helt klar bild av hur detta rike gestaltar sig inom judisk tro på Jesu tid. Vi förstår av Jesus att Guds Rike dröjer ett tag. Jag går igenom liknelsen och lyfter fram saker under tiden.

’ Han sade: ”En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss. ’ Lukasevangeliet 19:12-14

https://my.bible.com/bible/160/LUK.19.12-14

Jesus knyter an till händelser som folk känner till. I Jeriko hade en av Herodes den stores söner, Archaelos, byggt ett stort palats. Efter att Herodes den store dött far Archaelos till Rom för att bli utsedd till kung. Men han var väldigt brutal och så extremt illa omtyckt av det judiska folket att också de sände en stor delegation till Rom. Det hela slutade med att Archaelos fick Roms acceptans men inte hela sin fars rike och inte heller kalla sig kung utan fick nöja sig med att kallas ethnark och hans tid blev kort.

Här kan vi stanna och göra några jämförelser. Den jordiske härskaren, Archaelos, fick inte hela riket, blev inte kung och hans tid blev kort. Då den himmelske härskaren kommer är hans rike för evigt och han har all makt. Det är inte säkert att Jesu åhörare helt förstod detta. Det är dock klart för oss att det är stor skillnad på de jordiska riken vi ser omkring oss och det vår Herre och Frälsare Jesus kommer med.

Vi läser i skriften att då den sjunde ängeln blåser i basunen hörs det starka röster i himlen:

’Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.”’

Johannes Uppenbarelse 11:15 https://my.bible.com/bible/160/REV.11.15

Det är detta rike väntar vi på!

Vi fortsätter genom liknelsen:

Men han fick sin kungavärdighet, och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer. Den andre kom och sade: Ditt pund har ’ Men han fick sin kungavärdighet, och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer. Den andre kom och sade: Ditt pund har gett fem pund till. Kungen sade till honom: Du skall härska över fem städer. ’

Lukasevangeliet 19:15-19 https://my.bible.com/bible/160/LUK.19.15-19

Här ser vi något vi sällan talar om och jag inte heller ska uppehålla mig vid det då det inte står så mycket om det; Jesus ger oss inga detaljer men han antyder att det finns belöningar i himlen. Den som tjänat tio pund fick regera över tio städer medan den som tjänat fem pund fick regera över fem städer. Jesus säger detta för att vi inte ska separera vårt liv här på jorden med livet i som kommer. Det som vi gör här på jorden speglar av sig på vad vi får i himlen. Genom tron på Jesus är vi insatta i evigheten, den har börjat.

Gud ger förmågor till alla. De varierar från den ene till den andre. Vi är alla resursfulla. Den ene har eller kan detta och den andre har eller kan något annat. Jag såg en gång en lista på alla gåvor som specifikt nämns i NT, tror det var 27 eller 28 stycken. Vilka gåvor vi fått spelar ingen roll. Jesus berättar denna liknelse en annan gång (Matt 25) och då får tjänarna olika många pund. Men det spelar ingen roll hur många gåvor du fått eller hur starka de är. Varje människa är ansvarig inför Gud för hur hon förvaltar det hon fått.

Det vi fått av Gud ska vi göra till en praktisk verklighet. Jag får då fråga mig: Använder jag mina gåvor från Gud på ett bra sätt eller sätter jag mitt ljus under sädesmåttet? Låter jag det jag fått av Gud komma andra till del? Använder jag gåvorna för mig själv eller för Guds verk på jorden? Är jag till en välsignelse för andra människor? Och vad säger jag på redovisningens dag?

Låt mig berätta om Rune. Jag känner Rune från den församling jag var del av då jag bodde i Borås. Församlingen har en sommargård och Rune har lagt ner många timmar på att denna gård ska fungera. Han gjorde flera saker, både praktiskt och administrativt. Han lade inte bara ner timmar då och då, utan han lade hela semesterveckor på gården. Varje år lade han minst en semestervecka på gården, ofta två. Ett år lade han alla semesterveckor på gården. Rune vill använda det han fått för Guds Rike. Han vill förvalta sitt pund.

Ok, den tredje tjänaren, den som inte satt sitt pund i arbete.
Vi får återvända till Jesu möte med Sackeus. Vad är det som gör att Jesus säger till Sackeus ”Idag har frälsningen kommit till denna familj”? (v.9) Sackeus är en syndare som omvänder sig! Sackeus tro tar sig uttryck! Det hade inte den tredje tjänarens tro gjort.

Sackeus agerande blir ett underliggande drag i liknelsen Jesus berättar. Det finns i judisk tro ett samband mellan det man hör och det man gör; man talar om att höra och att göra.  Detta samband finns även i vår tro och uttrycks tydligast i Jakobsbrevet. Tidigare i Lukasevangeliet har även Jesus talat om det (6:43-49). Grunden ligger i förbundet vid Sinai där folket hör Guds röst och svarar ”allt vad Herren talat vill vi göra” (2 Mos 19:8).

Sackeus tro tar sig uttryck! Jag vill lyfta fram att något som vi sällan tänker som pund också är det. Sackeus gör något; han ger tillbaka. Han visar på givmildhet. Detta kan vi karaktärisera som Andens frukt. Det inre livet är också ett pund att förvalta.

Att förvalta sitt pund innebär lydnad. Det finns ett drag i dagens kristenhet som negligerar lydnaden till Gud och hans Ord. Många vill ha Jesus som Frälsare men inte som Herre. Det finns de som säger att vi inte behöver dela vår tro, att vi ska hålla tron för oss själva. En tidigare ärkebiskop (20–30 år sedan) menade att Jesu uppståndelse inte är viktig; han menade att det inte spelar någon roll om Jesus uppstod eller inte. Ursäkta mig, men så’n dynga ska vi inte lyssna på. Hur kan man vara ärkebiskop och anse att uppståndelsen inte är verklig? Inom kristenheten finns det även de som ifrågasätter familjen. Men hur kan man förvalta sitt pund om man inte lyder den som givit det? Vad säger man då på räkenskapens dag?

Då jag kom till tro fick jag efter ett tag ändra mig angående de andliga krafter Bibeln talar om. Jag trodde inte att andliga väsen finns. Men Bibeln talar faktiskt om att de finns. Jag fick acceptera att Jesus driver ut demoner och ändra mig i ljuset av ordet!

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Romarbrevet 12:1-2

Vi ska förändras. Detta kan kanske låta svårt men tron är i grunden enkel. Problemet är väl att jag inte vill. Profeten Mika kan hjälpa oss.

Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

Mika 6:8

Magnus Johansson