Tro betyder gemenskap!

Varje tisdag kl 9:30-11:00 är kyrkan öppen. Vi börjar med att fika tillsammans för att sedan läsa Bibeln och samtala om den. Vi avslutar med bön.

Välkommen att vara med!