Samtal kring existentiell hälsa

Söka och Finna Livsmod - Samtal och existentiell hälsa

På tisdagar från den tionde oktober och nio veckor framåt kl 09:30-11:00 så samtalar vi kring existentiell hälsa. Vi utgår från materialet ”Söka och Finna livsmod”.

Samlingarna börjar med förmiddagsfika och vi ses i Församlingsvåningen. Ring på Expedition Kök och Församlingsvåning för att komma in.

”Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. Vi behöver nycklar till livskunskap och vishet för att bära svårigheter och se nya möjligheter. Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt.”

Hemsidan för Söka och finna livsmod på equmeniakyrkan.se

Veckornas Teman:

10/10 Introduktion

17/10 Hopp

24/10 Inre Frid

31/10 Meningsfullhet

7/11 Helhet och tillit

14/11 Andlig kontakt

21/11 Förundran

28/11 Andlig Styrka

5/12 Personlig Tro

Välkomna!