Kulturnatten 9/9

Kyrka med fasad i sten sedd från korsningen Bangårdsgatan och Dragarbrunnsgatan

Välkomna till Baptistkyrkan på kulturnatten!

Vi öppnar vi upp dörrarna vid korsningen Dragarbrunnsgatan/Bangårdsgatan kl
16-22.

Välkommen att sätta dig ner i caféet som är öppet mellan 16 och 21. Förutom försäljning av fika finns det tillfälle att köpa konst, titta på utställning om den nuvarande situationen i
Myanmar/Burma och få information om kyrkan.
Alla pengar går till flyktinghjälp och demokratiprojektet i Burma.

Program


16:00 och 17:00 Visning av kyrksalen i en av Uppsalas äldsta frikyrkobyggnader. Guide är Mariette Manktelow.
17:30 Högläsning av poesi på engelska av författaren Sarah Lindholm
19:00 ”Prova på” kör. Ingen sångvana behövs. Körledare Kajsa Ekbäck

21:00 Konsert med kören COR