Böneveckor

Två knäppta händer

Såhär i årets början går vi i församlingen in i en tid av mer fokuserad och strategisk bön. Vi fortsätter efter att Ekumeniska böneveckan tar slut med en vecka i bön för församlingen.

Temat är

Du skall älska din Gud och din nästa som dig själv

Luk 10:27

Ekumeniska böneveckan

Måndag 22/1 Kl 17:30 Bönesamling

Tisdag 23/1 Kl 09:30 Samtalsgrupp

Onsdag 24/1 Kl 18:30 Bönesamling

24-25/1 Fastedygn över Luk 10:25-37

Torsdag 25/1 Kl 18:00 Mat och prat med bön och lovsång ”Den barmhärtige samariern”

Söndag 28/1 Kl 11:00 Missionsgudstjänst

Egen bönevecka

Måndag 29/1 Kl 17:30 Bönesamling

Tisdag 30/1 Kl 09:30 Samtalsgrupp

Onsdag 31/1 Kl 18:30 Bönesamling

31-1/1 Fastedygn över Luk 10:25-37

Torsdag 25/1 Kl 18:00 Mat och prat med bön och lovsång ”Den barmhärtige samariern”

Söndag 4/2 kl 11:00 Gudstjänst med pastorsinstallation av Emelie Lau.